header-photoheader-photoheader-photo

Juridiske tjenester

Fast eiendoms rettsforhold

 • Entrepriser
 • Bygg- og håndverk
 • Tvister ved salg av fast eiendom
 • Nabotvister
 • Sameie
 • Tomtefeste
 • Landbruk, odel
 • Plan- og bygning
 • Husleie

Familierett

 • Ektepakt og samboeravtaler
 • Samlivsbrudd, økonomisk oppgjør
 • Barn, foreldreansvar og samværsrett
 • Farskap
 • Adopsjon
 • Vergemål

Arverett

 • Arv etter loven
 • Testament
 • Uskiftet bo
 • Arveoppgjør, skifte/bobehandling
 • Arveplanlegging, arveavgift

Arbeidsrett

 • Arbeidsavtale
 • Oppsigelse
 • Sluttavtale

Barnevernsrett

Strafferett

 • Forsvarer
 • Bistandsadvokat

Prosedyre

Øvrige rettsområder som inngår i den alminnelige praksis:

 • Kontraktsrett
 • Tvangsfullbyrdelse/gjeldsforhandling/konkurs
 • Forvaltningsrett
 • Selskapsrett
 • Pengekravsrett