header-photoheader-photoheader-photo

Oppgjørsmegling

Har du selv funnet kjøper til din eiendom og ønsker å spare utgifter til megler?

Vi kan tilby å utferdige kjøpekontrakt, forestå kontraktsmøte, oppgjør og overføring av hjemmel til ny eier.

Fastpris kr 15 000 inkl mva*

 

* I tillegg kommer utlegg til sikringsobligasjon kr 1 060, grunnboksutskrift kr 215, samt lovbestemt garantiforsikringspremie kr 150 + 0,6 ‰ av kjøpesum.